Mércores 7 de Xuño presentación “Rotonda TV”

Gran Inauguración de Rotonda en Vigo. 
Non haberá Dinosetos, nen “viños españois”, nen políticos con tesouras.
Entre as 21 e as 22 horas, na CSA Cova dos Ratos (r/Romil 3), poderá vostede atoparse co equipo da Rotonda TV, que ademais de lanzar, en “riguroso diferido”, o programa a inmensidade da rede, falará e charlará con vostede dos obxetivos e traballos da ROTONDA TV
A ROTONDA é un novo medio de comunicación humilde e independente cuns obxetivos sinxelos e directos: tratar, en sucesivas “voltas de rotonda”, temáticas de interese para a cidadanía de Vigo e súa área, dende unha óptica plural, e polo tanto discordante coa oficialidade imperante.
presentación 2

venres 28 de abril as 21 horas, presentación do libro “Polifonia amorosa” de Laura Latorre Hernando

Cartel Polifonía Amorosa“Repensar o amor. A arte de relacionarse”. Presentación do libro: Polifonía Amorosa, de Laura Latorre Hernando. Vernes 28 de Abril ás 21h.

Este é un libro que narra diferentes experiencias amorosas de persoas que se tentan afastar da violencia e explorar prácticas máis libres nas súas relacións. Un libro de fición baseado en relatos extraídos de entrevistas realizadas en Madrid, Cidade de México, Oaxaca, San Salvador, Cidade de Guatemala, Bogotá, Montreal e Bos Aires. Nun mundo onde a idealización, os mitos e a violencia baleiraron de sentido palabras como amor, liberdade, relación ou cidadán, esta recopilación pretende mostrar os desexos, dores, emocións e contradicións que atravesan as nosas relacións reais. É un conxunto heteroxéneo de historias escritas empregando diferentes xéneros literarios: cartas, relatos, conversacións, monólogos…, e que respeta a lingua vernácula das personas entrevistadas. Unha interesante incursión ó difícil arte de relacionarse. Polifonía amorosa é o froito tanto das miñas experiencias persoais como profesionais. É o resultado dunha escoita moi atenta, xa sexa nas entrevistas que realicei e nos obradoiros que facilitei, como nos milleiros de conversas sobre o amor que mantiven coas miñas amizades.

Laura Latorre Hernando. Diplomada en Educación Social e en Terapia Narrativa. A súa traxectoria profesional encamiñouse cara a intervención, dende unha perspectiva feminista, para cuestionar e erradicar a violencia contra as mulleres. Nos últimos años dedicouse a facilitar espazos formativos para repensar o amor e desfiar a violencia das relacións tanto en México como en Uruguai, Chile e Arxentina.