Mércores 7 de Xuño presentación “Rotonda TV”

Gran Inauguración de Rotonda en Vigo. 
Non haberá Dinosetos, nen “viños españois”, nen políticos con tesouras.
Entre as 21 e as 22 horas, na CSA Cova dos Ratos (r/Romil 3), poderá vostede atoparse co equipo da Rotonda TV, que ademais de lanzar, en “riguroso diferido”, o programa a inmensidade da rede, falará e charlará con vostede dos obxetivos e traballos da ROTONDA TV
A ROTONDA é un novo medio de comunicación humilde e independente cuns obxetivos sinxelos e directos: tratar, en sucesivas “voltas de rotonda”, temáticas de interese para a cidadanía de Vigo e súa área, dende unha óptica plural, e polo tanto discordante coa oficialidade imperante.
presentación 2